欢迎光临!

雨后彩虹

14 June 2015

Tingkatan 1 Sejarah | Bab 3 | Kerajaan Awal di Asia TenggaraNota Sejarah (dwibahasa) - Bahasa Melayu & Bahasa Cina!
历史笔记(两种语言)

  • 适合给刚上国中的华小生


KERAJAAN AGRARIA 农业朝代
·         Menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian 以农业为经济活动
·         Terletak di kawasan lembangan sungai yang subur dan kawasan pedalaman 位于肥沃的河流流域区和森林中
·         Menjalankan kegiatan pertanian (padi sawah, padi human, ubi taro), berburu, mengutip hasil hutan, dan menangkap ikan 种植(水稻、旱稻、芋头)、捕猎、收集森林产物和捉鱼
·         Kewujudan empangan dan saliran 有水坝和水道的出现Kerajaan Angkor
Kerajaan Funan
- Pusat kerajaan 中央政府:Kawasan hilir Sungai Mekong
- Pusat kerajaan 中央政府:Vyadhapura
- Diasaskan pada abad ketujuh Masihi
始建于公元七世纪
- Diasaskan pada abad pertama Masihi
始建于公元一世纪
- Kawasan utama pertanian 农业主要区:Kawasan sekitar Tonle Sap
- Perlabuhan pertama 主要码头: Oc-Eo
- Baray (蓄水箱)- memudahkan sistem pertanian 使农业活动方便
- Kerajaan terawal di Asia Tenggara
东南亚最早的王朝
- Sistem pemerintahan tertumpu kepada raja yang mempunyai kuasa mutlak dianggap Deveraja政府系统劝归于有魔力的王者(或被称为 ‘Deveraja’
- Kaundinya (Gelaran: Kurung Bnam) ialah raja pertama
Kaundinya (称号:Kurung Bnam)是第一个王者
- Kewujudan Angkor Wat mewakili kewujudan Hindu-Buddha
吴哥窟的建设代表“印度佛”信仰的存在
- Fan Shih-man ialah jeneral yang agung
Fan Shih-man 是大将军
- Agama utama 主要信仰:Hindu-Buddha
- Tujuan membina empangan, saliran, dan takungan air 建水坝、水道和蓄水处的原因:
Mengairi pertanian 灌溉农作物
- Kerajaan ini telah mencapai zaman kegemilangan apabila pemerintahan Suryavarman I
这个王朝在Suryavarman II 的统治下成功达到黄金时代
- Sungai Mekong dan kawasan persisiran pantai membekalkan air & menjadi jalan perhubungan perdagangan
Sungai Mekong 和海边区域提供水源 & 成为商业交易的路线
- Kerabat-kerabat raja membantu dalam menjalankan tugas pentadbiran
王者的亲属帮忙处理统治业务KERAJAAN MARITIM 海运朝代
·         Menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan laut 以海为经济活动
·         Terletak di pesisir pantai 位于海域
·         Pusat kerajaan terletak di muara sungai kerana... 政府中央位于河口因为……
o   Muara sungai ialah kawasan penempatan penduduk 河口市村民居住的地方
o   Sungai menjadi laluan perdagangan ke kawasan pedalaman 河流是去森林深处的交易通道
·         Menjalankan kegiatan perdagangan, aktiviti membuat kapal, dan perikanan 做生意、做船和捕鱼
·         Mempunyai pelabuhan entrepot (ada kemudahan tempat tinggal, tempat menyimpan brang dagangan, kawasan berjual beli dan bekalan air) 拥有转口港 (有住处、置放商品的地方、商场和水源等设备)
·         Menjadi pusat pengumpulan brang dari kawasan pedalaman dan pulau-pulau yang berhampiran
成为收集来自深处和各岛屿商品的地方

1.    Kerajaan Champa

- Diasaskan oleh Chu-Lien sekitar tahun 192 Masihi 在大概公元192年由 Chu-Lien 成立
- Pelabuhan pertama 主要码头:Inderapura
- Terdapat pegawai memungut cukai 有收税官
- Bhadravarnom menerajui kerajaan pada tahun 400 Masihi
Bhadravarnom 在公元400年带领朝代
- Menerima pengaruh agama Hindu 受兴都教影响
3.    Kerajan Srivijaya

- Berpusat di Palembang, Sumatera (pelabuhan pertama) dan diasaskan sekitar abad ketujuh Masihi 在大概公元七世纪集中于 Palembang (主要码头)
- Kepentingan Palembang – pusat pentadbiran & pelabuhan terpenting 统治中心&最重要的码头
- 3 bahagian – pentadiran diraja (王家统治), pentadbiran daerah (区域统治), pentadbiran ketenteraan (军事统治)
- Raja berkuasa mutlak dianggap sebagai 有绝对权力的王者被视为:Raja di Gunung & Maharaja di Pulau
- Menteri 部长 – orang perantaraan antara raja dan rakyat 王者与人民的中间人
- Menguasai Selat Melaka, Selat Sunda dan Laut Jawa 管辖马六甲海峡、巽他海峡和爪哇海域
- Pusat pertukaran barangan (damar, kayu cendana, kapur barus, kemenyan dan lada hitam) antara China, India dan Barat.
中国、印度和西方交换东西(树脂、檀香、樟、香、黑胡椒)的中心
2.    Kerajaan Chih-Tu (赤土)

- Chih-Tu = Tanah Merah 红土地
- Diasaskan oleh Raja Guatama pada abad keenam Masihi 在公元六世纪由 Raja Guatama 成立
- Raja yang berkuasa mutlak menguasai kerajaan 有绝对权力的人统治王朝
- Sistem pemerintahan beraja mengikut pemerintahan kerajaan Srivijaya & dibantu oleh 3 orang menteri
Srivijaya王朝统治方式统治&3位部长帮忙统治
- Menerima pengaruh agama Hindu 受兴都教影响

4.    Karajaan Majapahit

- Diasaskan oleh Raden Wijaya yang menerima pengaruh agama Hindu-Buddha 由接受印度佛教的 Raden Wijaya 建立
- Raja Majapahit – Deveraja
- Dibantu oleh 4 orang menteri dan Perdana Menteri 4位部长和首相帮忙
-Mencapai zaman kegemilangan pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk dengan bantuan Patih Gajah Muda
Patih Gajah Muda 帮助 Hayam Wuruk 的在其统治期中达到辉煌时期
- Pentadbirannya berasaskan Undang-Undang Manu Manu 法律统治
- Pelabuhan utama主要码头:Temasik & Kedah Tua
-Pada kurun ke-15, Majapahit ialah tempat perdagangan utama dan dikunjungi oleh pedagang dari Asia Tenggara, China, India, dan Timur Tengah 15世纪,Majapahit 成为主要商业中心,许多来自东南亚、中国、印度和中东的商人前来
5.    Kerajaan Kedah Tua

- Merupakan kerajaan terawal di Semenanjung Tanah Melayu 西马最早的王朝
-Dikenali sebagai 被称为 ‘Kataha’/ ‘Cheh-Cha’
-Pelabuhan utama 主要码头:Sungai Mas, kemudiannya berpindah ke (之后搬去) Lembah Bujang
-Menerima pengaruh Hindu-Buddha (Bukti: Candi di Lembah Bujang)
接受印度佛教 (证据:Lembah Bujang 的寺庙)
- Lembah Bujang – pelabuhan entrepot (Bukti 证据:penemuan wang perak, manik dan barangan kaca 发现银钱、珠子和玻璃成品)
-Faktor perkembangan pelabuhan 码头发展的原因:
      i.        Gunung Jerai – panduan kepada pedagang untuk bersinggah di pelabuhan Sungai Mas dan Lembah Bujang 为商家们指引方向去 Sungai Mas Lembah Bujang 码头
     ii.        Pusat pertukaran barangan 交换东西中心
    iii.        Tempat persinggahan pelayar 水手停留区
   iv.        Pusat perdagangan hasil tempatan 本地产品买卖区
    v.        Pusat perdagangan hasil bumi 自然产品贩卖区
   vi.        Kawasan utama pengeluaran padi 稻田主要出产中心